Tietosuojaseloste


1. Unohtumattomat hetket -muistitietokeruun aineiston rekisterinpitäjä on Työväen Arkisto ja sen yhteydessä toimiva Työväen muistitietotoimikunta. Keruun vastuuhenkilö Työväen Arkistossa on muistitietotoimikunnan sihteeri Pete Pesonen. Työväen Arkiston osoite on Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki. Puhelin 09-7743 110 ja sähköposti info@tyark.fi

2. Työväen muistitietotoimikunnan järjestämän muistitietokeruun laillinen tarkoitus on kerätä ja tallentaa muistitietoa sekä siihen liittyvää liiteaineistoa tutkimuksen käyttöön.

3. Työväen muistitietotoimikunnan rekisteröidyt henkilöt ovat toimikunnalle muistelma-aineistoa luovuttaneet tai muistitietoaineistossa mainitut henkilöt. Aineiston luovuttajalta kerättävät tiedot ovat nimi- ja yhteystiedot sekä mahdollisesti syntymäaika, -paikka sekä ammatti. Kerättävää tietoa on myös toimikunnalle luovutetut muistitietoaineiston sisältämät tiedot. Toimikunnalle luovutettu aineisto saattaa sisältää henkilötietoja kaikista luokista.

4. Unohtumattomat hetket -muistitietokeruun aineistoa käsittelee keruuvaiheessa Työväen muistitietotoimikunnan henkilökunta sekä keruun toinen vastuuhenkilö dosentti Tuula Juvonen. Järjestämisen jälkeen keruuaineisto on kokonaisuudessaan, luovuttajien luovutusehdoissa esittämällä tavalla, tutkijoiden käytössä Työväen Arkiston laillisen käyttötarkoituksen mukaisesti.

5. Aineistoa ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

6. Keruuseen luovutettava aineisto säilytetään pysyvästi. Keruun yhteydessä kerääntyneitä yhteystietoja säilytetään keruun järjestäjien tarpeelliseksi katsoma aika.

7. Keruun yhteydessä sähköpostitse vastaanotetut digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedostot säilytetään Työväen Arkiston palvelimella, joka on palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattu. Paperimuodossa vastaanotettu tai tuotettu kirjallinen aineisto on Työväen Arkistossa henkilökunnalle tarkoitetussa tilassa kansioituna.