Oförglömliga stunder, insamling av minnen


Med den här förfrågan vill vi samla in minnen från personer i olika åldrar till Kommittén för minneskunskap inom arbetartradition samlingar, minnen i form av erfarenheter av att leva med mångfald när det gäller könsidentitet eller sexuell läggning eller som stöd eller allierad till personer som tillhör en könsminoritet eller sexuell minoritet. Vi samlar in minnen både av oförglömliga personliga erfarenheter och mer allmänna betydelsefulla händelser och möten, både i verkliga livet och den virtuella världen.


I och med insamlingen får du chansen att minnas sammanlagt fyra enskilda händelser som har hållit sig kvar så starkt i ditt minne att du har gått tillbaka till dem flera gånger. Dessa betydelsefulla upplevelser kan lika väl vara positiva som negativa, och de kan både handla om ditt personliga liv (minne 1) och händelser i samhället (minne 2) eller vilken typ av minne som helst (minne 3–4). Och det är bättre att bara skicka in ett minne än inget alls! Förfrågan är öppen 1 juni –30 november 2018. Under denna period arkiveras de svar som kommer in via blanketten, e-post eller brev med tillhörande bakgrundsinformation i befintlig form i Arbetararkivets minnessamlingar för användning av forskare.


Svarsblanketten hittar du här


Tack för att du deltar i insamlingen och på det sättet ger ditt betydelsefulla bidrag till kartläggningen av arkivmaterial om mångfald när det gäller könsidentitet och sexuell läggning.

Ansvariga för insamlingen:
Docent Tuula Juvonen, Åbo universitet tuula.juvonen@utu.fi
Kommittén för minneskunskap inom arbetartraditions sekreterare Pete Pesonen pete.pesonen@tyark.fi

Du kan svara på följande sätt:
• På svarsblanketten
• Via e-post till adressen tmt@tyark.fi
• Via post till adressen Kommittén för minneskunskap inom arbetartradition, Sörnäs strandväg 25, 00500 Helsingfors.
Märk kuvertet med ”Oförglömliga stunder”

Insamlingen pågår 1.6–30.11.2018.


Integritetspolicy för insamlingen.


Bland dem som deltar i insamlingen lottar vi ut tre böcker om lesbiska och bögars historia i Finland av Tuula Juvonen: Kaapista kaapin päälle; Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia; Sukupuoli ja halu Hilda Käkikosken kirjeissä ja päiväkirjoissa.