BAKGRUNDSUPPGIFTER

Födelseår
Ditt svar handlar om
sexuell mångfald
mångfald när det gäller könsidentitet
både sexuell mångfald och mångfald när det gäller könsidentitet
att vara allierad
Hur skulle du definiera ditt nuvarande kön och din nuvarande sexualitet?
I vilken ålder kom du fram till denna definition?
Om du även har berättat om det för andra, när (år) och vem berättade du det för först (exempelvis en vän, ett syskon, en förälder, en arbetskamrat)?
Jag bor för närvarande i
en storstad i Finland
en medelstor stad i Finland
en småstad i Finland
på landsbygden i Finland
utomlands

DITT MINNE

Du kan skriva in ditt minne i svarsrutorna nedan, antingen i korthet eller gärna mer i detalj på ett par sidor. Observera att du om du har en längre minnestext som du vill spara till kommande generationer eller om du vill skänka exempelvis dagböcker, brevväxling eller fotografier som handlar om könsidentitet och sexuell mångfald till Arbetararkivet, hittar du anvisningar om hur du lämnar in dem under länken ?Anvisningar för inlämning? längst upp på sidan.

Med tanke på risken för att internetanslutningen bryts kan det vara en bra idé att först skriva ner minnena i ett ordbehandlingsprogram och därefter lägga in dem genom klipp-och-klistra-funktionen i svarsrutorna nedan. Du kan också svara genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen tmt@tyark.fi. Kom också ihåg att bifoga nedanstående bakgrundsinformation.

1. PERSONLIGT MINNE

Beskriv en oförglömlig personlig händelse från ditt liv, som antingen på ett betydande sätt har format din uppfattning om din egen sexuella identitet eller könsidentitet eller som på ett avgörande sätt har påverkat dig att bli allierad till dessa minoriteter.

I din beskrivning ska du minst ange följande: vad som hände, när det hände (vilket år eller hur gammal du var då), vilka som var med i det som hände (du kan ändra namnen på dem om du vill), hur det som hände kändes för dig då.

Välj något av följande alternativ:
Minnet får endast publiceras anonymt (= efter att eventuella detaljer som gör att personerna kan identifieras har ändrats)
Minnet får publiceras som det är, eftersom de personer som är med inte är identifierbara

2. MINNE AV EN HÄNDELSE I SAMHÄLLET

Beskriv en oförglömlig social, kulturell eller historisk händelse eller tidsperiod som påverkat ditt eget liv eller livet i förhållande till mångfald när det gäller könsidentitet eller sexualitet som antingen på ett betydande sätt har format din uppfattning om din egen sexualitet eller könsidentitet eller som på ett avgörande sätt har påverkat dig som allierad till dessa minoriteter.

I din beskrivning ska du även här minst ange följande: vad som hände, när det hände (vilket år eller hur gammal du var då), vilka som var med i det som hände (du kan ändra namnen på dem om du vill), hur det som hände kändes för dig då.

Välj något av följande alternativ:
Minnet får endast publiceras anonymt (= efter att eventuella detaljer som gör att personerna kan identifieras har ändrats)
Minnet får publiceras som det är, eftersom de personer som är med inte är identifierbara

3. KORSANDE MINNE

Beskriv en oförglömlig social, kulturell eller historisk händelse eller tidsperiod som påverkat ditt eget liv eller livet i förhållande till mångfald när det gäller könsidentitet eller sexualitet som antingen på ett betydande sätt har format ditt liv eller som på ett avgörande sätt har påverkat dig som allierad i förhållande till dessa minoriteter och som samtidigt är kopplad till eller korsar något eller några av följande aspekter:

Verklig eller antagen- ålder- ursprung- nationalitet- språk- andlighet eller tro- övertygelse- åsikt- politisk verksamhet- fackföreningsverksamhet- familjeförhållanden- hälsotillstånd- utbildning eller samhällsklass- funktionsförmåga

Verklig eller antagen

- ålder

- ursprung

- nationalitet

- språk

- andlighet eller tro

- övertygelse

- åsikt

- politisk verksamhet

- fackföreningsverksamhet

- familjeförhållanden

- hälsotillstånd

- utbildning eller samhällsklass

- funktionsförmåga

I din beskrivning ska du även här minst ange följande: vad som hände, när det hände (vilket år eller hur gammal du var då), vilka som var med i det som hände (du kan ändra namnen på dem om du vill), hur det som hände kändes för dig då.

Välj något av följande alternativ:
Minnet får endast publiceras anonymt (= efter att eventuella detaljer som gör att personerna kan identifieras har ändrats)
Minnet får publiceras som det är, eftersom de personer som är med inte är identifierbara

4. INTERNETMINNE

Beskriv en oförglömlig situation i anslutning till användning av internet, antingen i ditt eget liv eller som mer allmänt har med mångfald när det gäller könsidentitet eller sexualitet att göra som på ett betydande sätt har format ditt liv eller som på ett avgörande sätt har påverkat dig som allierad till dessa minoriteter.

I din beskrivning ska du även här minst ange följande: vad som hände, när det hände (vilket år eller hur gammal du var då), vilka som var med i det som hände (du kan ändra namnen på dem om du vill), hur det som hände kändes för dig då.

Välj något av följande alternativ:
Minnet får endast publiceras anonymt (= efter att eventuella detaljer som gör att personerna kan identifieras har ändrats)
Minnet får publiceras som det är, eftersom de personer som är med inte är identifierbara

Om du vill kan du även ange webbsidor eller sociala medier som är betydelsefulla för dig vars existens även forskare enligt din mening bör känna till:

Välj något av följande alternativ:

Jag ger mitt medgivande till att mitt svar arkiveras i Arbetararkivets kommitté för minneskunskap inom arbetartraditions samlingar för användning av forskare, och mitt svar får arkiveras
antingen under mitt namn
eller under pseudonym
Namn eller pseudonym

TACK FÖR ATT DU DELTAGIT I INSAMLINGEN OCH PÅ DET SÄTTET GER DITT BETYDELSEFULLA BIDRAG TILL ARBETARARKIVETS KARTLÄGGNING AV ARKIVMATERIAL OM MÅNGFALD NÄR DET GÄLLER KÖNSIDENTITET OCH SEXUELL LÄGGNING!

Din e-postadress för att delta i utlottningen av bokpriser (frivilligt):