TAUSTATIETOJA

Syntymävuotesi
Vastauksesi kertoo
seksuaalisuuden moninaisuudesta
sukupuolen moninaisuudesta
sekä seksuaalisuuden että sukupuolen moninaisuudesta
liittolaisuudesta
Miten määrittelisit nykyisin sukupuolesi ja seksuaalisuutesi?
Minkä ikäisenä päädyit tähän määrittelyyn?
Jos olet kertonut siitä myös muille, milloin (vuosi) ja kenelle kerroit siitä ensimmäiseksi (esim. ystävä, sisarus, vanhempi, työtoveri)?
Nykyinen asuinpaikkasi on
suomalainen suurkaupunki
suomalainen keskikokoinen kaupunki
suomalainen pikkukaupunki
suomalaisella maaseudulla
ulkomailla

MUISTOSI

Voit kirjoittaa alla oleviin vastauslaatikoihin muistosi joko vain lyhyesti tai mielellään jopa perusteellisemmin parilla sivulla. Huomaa, että jos sinulla on pidempi muistelmateksti, jonka haluat tallettaa tuleville polville, tai haluat lahjoittaa esimerkiksi sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta kertovia päiväkirjoja, kirjeenvaihtoa tai valokuvia Työväen Arkistoon, löydät ohjeet luovutuksen tekemiseen yläpalkin linkistä "Luovutusohjeet".

Mahdollisten verkkoyhteyskatkosten vuoksi voi olla hyvä ajatus kirjoittaa muistot ensin valmiiksi tekstinkäsittelyohjelmalla, ja liittää ne vasta sen jälkeen alle oleviin vastauslaatikoihin leikkaa-liimaa-toiminnolla. Voit myös vastata kyselyyn lähettämällä sähköpostin osoitteeseen tmt@tyark.fi. Muista silloin liittää mukaan myös yllä olevat taustatiedot.

1. HENKILÖKOHTAINEN MUISTO

Kuvaile jokin unohtumaton, henkilökohtaiseen elämääsi liittyvä tapahtuma, joka on joko merkittävästi muovannut käsitystäsi omasta seksuaali- tai sukupuoli-identiteetistäsi tai on ratkaisevasti vaikuttanut liittolaisuuteesi suhteessa näihin vähemmistöihin.

Mainitse kuvailussasi ainakin seuraavat seikat: mitä tapahtui, milloin tapahtui (tapahtuman vuosi tai oma ikäsi tuolloin), keitä tapahtumassa oli osallisina (voit muuttaa henkilöiden nimet niin halutessasi), miltä tapahtuma sinusta tuolloin tuntui.

Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
Yllä olevan muiston saa julkaista vain anonymisoituna (=kun siitä on muutettu henkilöiden tunnistamisen mahdollistavat yksityiskohdat)
Yllä oleva muiston voi julkaista tällaisenaan, koska siinä esiintyvät henkilöt eivät ole tunnistettavissa

2. YHTEISKUNNALLINEN MUISTO

Kuvaile jokin unohtumaton, joko omakohtaiseen elämääsi tai muuten laajemmin sukupuolen tai seksuaalisen moninaisuuden kanssa elämiseen vaikuttanut sosiaalinen, kulttuurinen tai historiallinen tapahtuma tai ajanjakso, joka on joko merkittävästi muovannut käsitystäsi omasta seksuaalisesta tai sukupuoli-identiteetistäsi tai on ratkaisevasti vaikuttanut liittolaisuuteesi suhteessa näihin vähemmistöihin.

Mainitse myös tässä kuvailussasi ainakin seuraavat seikat: mitä tapahtui, milloin tapahtui (tapahtuman vuosi tai oma ikäsi tuolloin), keitä tapahtumassa oli osallisina (voit muuttaa henkilöiden nimet niin halutessasi), miltä tapahtuma sinusta tuolloin tuntui.

Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
Yllä olevan muiston saa julkaista vain anonymisoituna (=kun siitä on muutettu henkilöiden tunnistamisen mahdollistavat yksityiskohdat)
Yllä oleva muiston voi julkaista tällaisenaan, koska siinä esiintyvät henkilöt eivät ole tunnistettavissa

3. RISTEYTYVÄ MUISTO

Kuvaile jokin unohtumaton, joko omakohtaiseen elämääsi tai muuten laajemmin sukupuolen tai seksuaalisen moninaisuuden kanssa elämiseen vaikuttanut sosiaalinen, kulttuurinen tai historiallinen tapahtuma tai ajanjakso, joka on merkittävästi muovannut elämääsi tai on ratkaisevasti vaikuttanut liittolaisuuteesi suhteessa näihin vähemmistöihin, ja johon samalla liittyi tai risteytyi joku tai jotkin seuraavista seikoista:

Todellinen tai oletettu

- ikäsi

- alkuperäsi

- kansalaisuutesi

- kielesi

- hengellisyytesi tai uskontosi

- vakaumuksesi

- mielipiteesi

- poliittinen toimintasi

- ammattiyhdistystoimintasi

- perhesuhteesi

- terveydentilasi

- koulutuksesi tai luokka-asemasi

- toimintakykysi

Mainitse myös tässä kuvailussasi ainakin seuraavat seikat: mitä tapahtui, milloin tapahtui (tapahtuman vuosi tai oma ikäsi tuolloin), keitä tilanteessa oli osallisina (voit muuttaa henkilöiden nimet niin halutessasi), miltä tilanne sinusta tuolloin tuntui.

Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
Yllä olevan muiston saa julkaista vain anonymisoituna (=kun siitä on muutettu henkilöiden tunnistamisen mahdollistavat yksityiskohdat)
Yllä oleva muiston voi julkaista tällaisenaan, koska siinä esiintyvät henkilöt eivät ole tunnistettavissa

4. NETTIMUISTO

Kuvaile jokin netin käyttöön kietoutuva unohtumaton, joko omakohtaiseen elämääsi tai muuten laajemmin sukupuolen tai seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyvä tilanne, joka on merkittävästi muovannut elämääsi tai on ratkaisevasti vaikuttanut liittolaisuuteesi suhteessa näihin vähemmistöihin.

Mainitse myös tässä kuvailussasi ainakin seuraavat seikat: mitä tapahtui, milloin tapahtui (tapahtuman vuosi tai oma ikäsi tuolloin), keitä tilanteessa oli osallisina (voit muuttaa henkilöiden nimet niin halutessasi), miltä tilanne sinusta tuolloin tuntui.

Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
Yllä olevan muiston saa julkaista vain anonymisoituna (=kun siitä on muutettu henkilöiden tunnistamisen mahdollistavat yksityiskohdat)
Yllä oleva muiston voi julkaista tällaisenaan, koska siinä esiintyvät henkilöt eivät ole tunnistettavissa

Voit halutessasi listata tähän itsellesi merkityksellisiä verkkosivuja tai sosiaalisen median kanavia, joiden olemassaolosta myös tutkijoiden olisi mielestäsi syytä olla tietoinen:

Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

Annan luvan vastaukseni arkistointiin Työväen Arkiston muistitietotoimikunnan kokoelmiin tutkijoiden käyttöä varten, ja vastaukseni saa arkistoida

joko nimelläni
tai nimimerkillä
Nimi tai nimimerkki

KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSALLISTUIT KERUUSEEN JA ANNOIT NÄIN OMAN MERKITTÄVÄN PANOKSESI TYÖVÄEN ARKISTON SUKUPUOLEN JA SEKSUAALISUUDEN MONINAISUUTTA KOSKEVIEN ARKISTOAINEISTOJEN KARTUTTAMISEEN!

Sähköpostiosoitteesi kirjapalkintojen arvontaa varten (vapaaehtoinen):