Integritetspolicy

1. Registeransvarig för materialet i Oförglömliga stunder, insamling av minnen är Arbetararkivet och tillhörande kommitté för minneskunskap inom arbetartradition. Ansvarig för insamlingen på Arbetararkivet är Pete Pesonen, sekreterare för Kommittén för minneskunskap inom arbetartradition. Arbetararkivets adress är Sörnäs strandväg 25, 00500 Helsingfors. Telefon 09-7743 110 och e-post info@tyark.fi

2. Det legitima syftet med insamlingen av minnen som anordnas av Kommittén för minneskunskap inom arbetartradition är att samla in och spara muntlig tradition och tillhörande material för användning inom forskning.

3. Kommittén för minneskunskap inom arbetartraditions registrerade personer är personer som har överlåtit minnesmaterial eller som är omnämnda i materialet. Det uppgifter som samlas in från dem som överlåter materialet är namn och kontaktinformation samt eventuellt födelsedatum, födelseort och yrke. Den insamlade informationen består även av de uppgifter som det minnesmaterial som överlåts till Kommittén för minneskunskap inom arbetartradition innehåller. Material som överlåts till Kommittén för minneskunskap inom arbetartradition kan innehålla personuppgifter av alla klasser.

4. Materialet i Oförglömliga stunder, insamling av minnen behandlas under insamlingsfasen av personalen på Kommittén för minneskunskap inom arbetartradition samt den andra ansvariga personen för insamlingen docent Tuula Juvonen. Efter att det insamlade materialet har organiserats är det i sin helhet, enligt de överlåtelsevillkor som de som överlåtit materialet har framställt, tillgängligt för forskare enligt Arbetararkivets legitima användningsändamål.

5. Materialet överlåts inte på tredje land eller internationella organisationer.

6. Materialet som överlämnas vid insamlingen sparas permanent. De insamlade kontaktuppgifterna i samband med insamlingen sparas under en så lång tid som arrangören anser är nödvändigt.

7. I samband med insamlingen sparas de digitalt sparade och behandlade filerna som tagits emot via e-post på Arbetararkivets server, som är skyddat av brandväggar, lösenord och med hjälp av andra tekniska metoder. Skriftligt material som tagits emot eller producerats i pappersformat ligger arkiverat i ett utrymme som är avsett för personalen på Arbetararkivet.