Tällä kyselyllä kerätään Työväen Arkiston muistitietotoimikunnan kokoelmiin eri ikäisten ihmisten muistoja siitä, millaista kokemuksia heillä on sukupuolen tai seksuaalisen moninaisuuden kanssa elämisestä, tai sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluvien henkilöiden tukena tai liittolaisena olemisesta. Muistoja kerätään sekä unohtumattomista henkilökohtaisista kokemuksista että yleisemmistä merkityksellisistä tapahtumista ja kohtaamisista niin kasvokkain kuin virtuaalisestikin.

Keruussa saat tilaisuuden muistella yhteensä neljää yksittäistä tapahtumaa, jotka ovat jääneet niin unohtumattomasti mieleesi, että olet palannut niihin muistoissasi useamman kerran. Nämä merkittävät kokemuksesi voivat olla yhtä hyvin myönteisiä kuin kielteisiäkin, ja ne voivat koskea sekä henkilökohtaista elämääsi (muisto 1) että yhteiskunnallisia tapahtumia (muisto 2), tai kumpaa vaan (muistot 3–4). Yhdenkin muiston lähettäminen on parempi kuin ei yhdenkään! Kysely on auki 1.6. - 30.11.2018. Tänä aikana lomakkeella, sähköpostitse tai kirjeitse saapuneet vastaukset taustatietoineen arkistoidaan sellaisinaan Työväen Arkiston muistitietokokoelmiin tutkijoiden käytettäväksi.

Vastauslomakkeeseen pääset tästä

Jos sinulla on iäkkäämpiä ystäviä tai muita läheisiä, jotka eivät käytä internettiä, mutta jotka haluaisivat silti osallistua kyselyyn, voit tulostaa kyselyn heille oikealla olevasta linkistä. He voivat postittaa vastauksensa kirjeitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Kiitos siitä, että osallistut keruuseen ja annat näin oman merkittävän panoksesi sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta koskevien arkistoaineistojen kartuttamiseen!